Sirküler: 21/14                                                                                                            17.01.2014

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 14.01.2014 tarih ve 799 sayılı “OECD Ticari İşlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi’nin Ülkemizdeki Uygulaması”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

 

Eki: İlgi Yazı (1 Sayfa)