Sirküler:  215/16                                                                                                       03.08.2016

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Mersin Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 01.08.2016 tarih ve 15808 sayılı “Olağanüstü Halin Devamı Süresince İflasın Ertelenmesi Talebinde Bulunulamayacağı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.