Sirküler:  216/16                                                                                                          03.08.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu  : Ulusal Ulaştırma Ana Planı Anket Çalışması Hk.        

 İlgi      : UND Mersin Eğitim Merkezinin 28.07.2016 tarihli yazısı.

 UND Mersin Eğitim Merkezinden alınan ilgi yazıda; ülkemizin genel ulaşım sisteminin sağlıklı bir şekilde iyileştirilmesi ve yeni yatırımların doğru şekilde planlanabilmesi için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından “Türkiye Ulaştırma Ana Planı”nın hazırlandığı ve bu kapsamında yürütülecek paydaş anket çalışmalarının Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek, yazı ekinde sunulan anket çalışmasının doldurularak UND Mersin Eğitim Merkezi’ne iletilmesi istenilmektedir.

Buna göre, ekte sunulan 2 adet anketin (Ek.2 Türk Denizcilik Şirketleri Anketi ve Ek.3 Yükleyiciler Anketi) doldurularak UND Eğitim Merkezi ilgilisi Songül AY’a  (Tel: 0324-2316772, Faks: 0324-2315451, E-Mail: songul.ay@undegitim.com.tr) iletilmesini ve Odamıza da anket çalışmasının doldurulduğuna ilişkin bilgi verilmesini rica ederiz.

 

 

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

 

 

Ekleri                                     :

Ek.1 T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 13.06.2016 tarih ve 43904 Sayılı Yazısı (3 Syf)

Ek.2 Türk Denizcilik Şirketleri Anketi (9 Syf)

Ek.3 Yükleyiciler (Sanayi ve Ticaret Şirketleri) Anketi (9 Syf)