Sirküler:  217/15                                                                                                       01.10.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Limanlarda Acentelik Hizmetleri.

 İlgi:     T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme  Genel Müdürlüğü’nün, 26.06.2015 tarih ve 32380 sayılı yazısı.

hİlgi yazıda, bazı liman işletici kuruluşlarca kendilerine ait veya ortağı oldukları acenteler dışındaki acentelerin işletmelerinde hizmet vermelerinin engellendiği, armatörlere kendi gemi acenteleri ile çalışmaları yönünde baskı yapıldığı, bu nedenle acentelerin maddi ve manevi kayıplar yaşadıkları ifade edilerek yaşanılan olumsuzlukların giderilmesi hususunda Bakanlıklarından yardım talep edildiği bildirilmektedir.

Bilindiği üzere, Gemi Acenteleri Yönetmeliği’nin Yasaklar başlıklı 12. Maddesinin İkinci Fıkrası (a) bendi “Liman işletici kuruluşlar; kendilerine ait veya ortağı oldukları acenteler dışındaki diğer acentelerin, liman tesislerinde serbestçe acentelik faaliyetlerinde bulunmalarını engelleyemezler” hükmünü amirdir.

Uygulamada benzer konularda yaşanacak olası baskı, yönlendirme halinde Odamıza ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesini rica ederiz.

 

 

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.