Sirküler: 218/15                                                                                                     01.10.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

Konu: Yıllık ve Munzam Aidat Ödemelerinin Ekim Ayı Sonuna Kadar Yapılması Hk.

5174 Sayılı TOBB Kanunu’nun Odalarda Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat başlıklı 24. Maddesi, Munzam Aidat ve Navlun Hâsılatından Alınacak Pay başlıklı 25. Maddesi ve ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca,

  • Üyelerimizin ödemekle yükümlü olduğu yıllık aidat ve munzam aidat, her yılın Haziran ve Ekim aylarında iki eşit taksitle ödenir.
  • Üyelerimizden birden fazla Odaya kayıtlı bulunanlar, bu durumu belgelendirmek şartıyla kendileri için belirlenmiş kayıt ücreti ve yıllık aidatın yarısı kadar ödeme yaparlar.
  • Birden fazla odaya kayıtlı bulunanların munzam aidatı, üye tarafından ilgili odalara eşit paylaştırılmak suretiyle yatırılır.     

 

İlgili mevzuat hükümleri gereği, 2015 yılına ait yıllık aidatınız ile munzam aidatınızın II. Taksit tutarlarının 30 Ekim 2015 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.