Sirküler:  220/15                                                                                                       02.10.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 10.09.2015 tarih ve 61354 sayılı “Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Deniz Haydutluğu İle Mücadele Etmek Üzere Türk Fırkateyni Görevlendirildiği”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.  

 

Eki: İlgi Yazı (2 Sayfa)