Sirküler:  226/15                                                                                                          12.10.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu   :  Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirme Proje Anketine Katılım.  

 İlgi      :  TOBB’nin  05.10.2015 tarih ve 18027 sayılı yazısı.

İlgi yazıdaKalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü’nden Birliğe gönderilen, 18.09.2015 tarihli ve 44489265-730.06.01-E.3957 sayılı yazıda; 2010 yılı AB-Türkiye mali işbirliği programlaması kapsamında, 19.09.2014 tarihi itibariyle AB finansman desteği ve ülkemiz eş finansmanı ile uygulanmakta olan “Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi Projesi” başlatıldığı bildirilmektedir. Dünya Bankası’nın yürütücü kuruluş olarak yer alacağı proje kapsamında 81 ilde toplam 6.000 firmaya, ihale yöntemi belirlenmiş üç araştırma şirketi tarafından anket uygulanacağı, anketle firmalara, altyapı ve hizmetler, satış ve tedarik, rekabet, yenilik, kapasite, yatırım yeri ve izinler, finansman, istihdam gibi konular hakkında sorular sorulacağı belirtilmektedir.

Söz konusu işletme anketinin Dünya Bankası tarafından geliştirilmiş, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Yatırım Destek Tanıtım Ajansı, Kalkınma Ajansları ve Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfının katkılarıyla proje için ülkemize uyarlandığı, Anket neticesinde “Ulusal Yatırım Ortamı Değerlendirmesi” raporu ve her bir 26 Düzey 2 bölgesi için “Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi” raporu yayınlanacağı, yatırım ortamının bölgesel düzeyde ilk defa analiz edileceği anket için görüşülecek firmalar TÜİK İş Kayıtları temel alınarak tespit edildiği bildirilmektedir.

Üyelerimizin, Bölgemizde Anket Çalışmasını yürütecek “IPSOS” isimli araştırma şirketi çalışmalarına yardımcı olmaları ve anket sorularına eksiksiz yanıt vermeleri projenin yürütülmesi ve değerlendirilmesinin sağlıklı bir şekilde yapılması açısından önem arz etmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki: İlgi Yazı (6 Syf.)

 

Not: İşletme Anketi ve Uygulaması hakkında sorularınız ya da daha detaylı bilgi almak için Dünya Bankası Ekonomisti Can Selçuki (e-posta: cselçuki@worldbank.org telefon: 0.312.4598369) ile iletişime geçilebilir.