Sirküler:  228/16                                                                                                       16.08.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Deniz ve İçsular Tarama Yönetmeliği”, 09 Ağustos 2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmeliğin amacı, deniz ve iç sularda gerçekleştirilecek olan tarama faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Deniz ve iç sularda yürütülen tarama faaliyetlerini, bunlara ilişkin iş ve işlemleri, tarama işini yapan ve yaptıran kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri ve tarama vasıtalarını kapsayan bu Yönetmelik, askeri kıyı ve deniz yapıları ile askeri tarama vasıtalarına uygulanmaz. İç sularda sel/taşkın önleme, sulama, bataklık ve dere ıslahı amaçlı tarama faaliyetleri bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmez.

Bu Yönetmelik, yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girer.

 

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

Eki: İlgi Yönetmelik (10 Sayfa)