Sirküler:  229/16                                                                                                       16.08.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ No:2016/35” ile “4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ No:2016/36” 13 Ağustos 2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Hükümleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülecek olan söz konusu Tebliğler, 01.09.2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

 Not  : İlgili Tebliğler

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160813.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160813.htm  adresinden temin edilebilir.