Sirküler:  230/16                                                                                                       16.08.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

05 Ağustos 2016 tarih ve 29792 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9042 sayılı Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Bakanlar Kurulu kararı ile, “Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi”nin yürürlük tarihi 12 Temmuz 2016 tarihi olarak belirlenmiştir.

 Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160805.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160805.htm  adresinden temin edilebilir.