Sirküler: 231/14                                                                                                       10.07.2014

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu. WIMSAS Denetim Raporu.

İlgi:     T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün 26.06.2014 tarih ve 29501 sayılı yazısı.

Ülkemizin VIMSAS  (Uluslararası Denizcilik Örgütü Gönüllü Üye Devlet Denetim Programı) deneti 27 Eylül- 7 Ekim 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup, denetçiler tarafından hazırlanan ülkemize ait VIMSAS nihai raporu ilgi yazı ile Odamıza gönderilmiştir.

Bahse konu rapora, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün, http://ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/DISGM/tr/doc/20140616_153325_66968_1_64.pdf  ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün http://ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/DIDGM/tr/Doc/Doc _Sol/20140611_115105_66124_1_66958.pdf internet sayfalarından ulaşılabilmektedir.

Ülkemize ait WIMSAS Denetim Nihai Raporu Odamızca incelenmiş olup,  çıkarılan özet notlar ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

Eki: Denetim Raporu İnceleme Notları (2 Sayfa)