Sirküler:  231/15                                                                                                       15.10.2015

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

Konu: Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü’nün,  işlem yapmak için gelen ve giden deniz

taşıtlarının gümrük gözetim ve denetimlerinin ne şekilde yapılacağı.

İlgi :    T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü’nün,

12.10.2015 tarih ve 10986583 sayılı yazısı.

Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü’nün,  Müdürlüklerine ait kıyı tesislerine işlem yapmak için gelen ve giden deniz taşıtlarının, Gümrük Yönetmenliği 72 ila 72 L maddeleri kapsamında gümrük gözetim ve denetimlerinin ne şekilde yapılacağını bildirilen ilgi yazı ekte sunulmuş olup, bu işleyişin dışında hareket eden memur, alıcı firma, acente ve gemiler hakkında yasal işlem uygulanacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

Eki: İlgi Yazı (1 Sayfa)