Sirküler:  231/16                                                                                                       17.08.2016

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi :    (a) 16.08.2016 tarih ve 227/16 Sayılı Sirkülerimiz.

            (b) T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Mersin Gümrük Müdürlüğü’nün, 16.08.2016

      tarih ve 18113165 sayılı yazısı.

Mersin Limanında İşlem Gören Tüm Konteynerlerin Muayene Edileceği hakkındaki ilgi (a) sirkülerimizle ilgili, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Mersin Gümrük Müdürlüğü’nün, 16.08.2016 tarih ve 18113165 sayılı ilgi (b) yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.  

 

 

Eki: İlgi (b) yazı (1 Sayfa)