Sirküler: 23/14                                                                                                            20.01.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında 2013/5714 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”, 19.01.2014 tarih ve 28887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile, karara ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi kararlaştırılmıştır.

Buna göre,

“1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1978 Protokolü”nün yürürlük tarihi 3 Aralık 2013,

“2001 Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşme”nin yürürlük tarihi 13 Aralık 2013,

2000 Tarihli Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Kirlenme Olaylarına Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği Protokolü”nün yürürlük tarihi 03 Aralık 2013 olarak belirlenmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

 

Eki: 2013/5714 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (1 Sayfa)