Sirküler:  232/15                                                                                                       16.10.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

Konu: Mersin Limanı Açıklarında Yapılacak Bilimsel Çalışma Hk. 

 İlgi:     Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün, 14 Ekim 2015

tarihli yazısı.

İlgi yazıda, TÜBİTAK-111G152 no’lu “Deniz Dip Tarama Uygulamaları ve Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi projesi” kapsamında ve MIP tarafından işletilen Mersin Limanı faaliyetlerini genişletilmesi amacıyla yapılacak dip tarama malzemesinin (sediman) başaltımı için belirlenen alanlarda ve noktalarda oşinografik, akustik ve balıkçılık ölçüm ve örnekleme çalışmaları yapılması planlanlandığı bildirilmektedir.

R/V Bilim -2 isimli geminin 19.10.2015 tarihinde barınmakta olduğu Tırtar Kumkuyu Marina’dan hareketle Ek yazıda sunulmuş olan sefer ön planında belirtilen çalışma alanlarında çalışmalarını tamamlamasına müteakip, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş (MIP) sahasını kapsayan bölgede çalışmalarını tamamlayarak Tırtar Kumkuyu Marina’ya dönüşünü yapacağı, çalışmaların hava ve deniz şartları müsaadeli olarak 24.10.2015 tarihine kadar tamamlanmasının planlandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, proje kapsamındaki tüm çalışma istasyon koordinatlarının hem yazılı hem de harita dökümleri Sefer Ön Planı’nda belirtildiği, özellikle projenin çalışma sahasının Mersin Limanı’nı kapsayan bölümlerinde Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş (MIP) ile koordineli olarak çalışma sağlanarak can ve mal emniyeti başta olmak üzere liman trafiğinin aksamasına neden olmadan tamamlanması sağlanacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

Eki: Sefer Ön Planı (2 Sayfa)