Sirküler:  234/16                                                                                                       19.08.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 Konu: Muayenesi Olmayan Taşıtlarla Taşıma Yapılmaması.

 İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 16.08.2016 tarih ve 15402 Sayılı Yazısı. 

İlgi yazıda; Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren ve geçerli muayenesi olmaması nedeniyle UNET Otomasyon sisteminden otomatik olarak düşülen araç sahiplerinin yaşadığı sıkıntıların giderilmesi konusunda Odalardan alınan taleplerin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına iletildiği bildirilmektedir

Konu hakkında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan alınan cevabi yazıda ise, taleplerin karşılanmasının 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 1 inci maddesi ve Karayolları Trafik Kanununun 34 üncü maddesi hükümleri gereğince mümkün olmadığı belirtilerek, muayenesi olmayan taşıtlarla taşıma yapılmamasına özen gösterilmesi konusunda ilgililerin bilgilendirilmesi gerektiği bildirilmiştir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter