Sirküler:  235/16                                                                                                       19.08.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

Konu:  Seyir İzin Belgesi Sistemine Teknelerin Kimlik Numaralarının Tanımlanması.

 İlgi:     T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığı’nın,

17.08.2016 tarih ve 2986 Sayılı Yazısı.

 

İlgi yazı eki;  T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün, Türk ve Yabancı Bayraklı yatların  (motor yat, yelkenli yat) yurda giriş/çıkış ve limanlarımız arasında seyir işlemlerinde düzenlenen Seyir İzin Belgesi sisteminde, teknelerin kimlik numaralarına (HIN-Hull Identification Number) ilişkin veri girişi kısmının tanımlanması ve yeni uygulama hakkındaki yazı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

Eki: T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün Yazısı ( 1 Sayfa)