Sirküler:  236/15                                                                                                       20.10.2015

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi:     (a) 27.08.2015 tarih ve 198/15 Sayılı Sirkülerimiz.

            (b) Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin, 19/10/2015 tarih ve 2440 sayılı

      yazısı.

 İlgi (a) sirkülerimiz ile duyurulan, Yanaşma Penceresi Uygulaması çerçevesinde güncellendiği bildirilen “Yanaşma Takvimi” ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki:  Yanaşma Takvimi (1 Sayfa)