Sirküler:  237/16                                                                                                       22.08.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 16.08.2016 tarih ve 15403 Sayılı Yazısı.

İlgi yazıda belirtilen, D4 türü yetki belgelerinin Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yeniden düzenlenmesine ilişkin, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın yazısı. (3 Sayfa)