Sirküler:  238/15                                                                                                       21.10.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 “Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 20 Ekim 2015 tarih ve 29508 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik ile, 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Limanlar Yönetmeliğinin,

 1- “Dayanak” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrası,

“Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri” başlıklı 13 üncü maddesinin birinci fıkrası,

“Kılavuz kaptan ve römorkör almasına ilişkin esaslar” başlıklı 14 üncü maddesinin başlığı ile dördüncü ve beşinci fıkraları,

“Gemilerde bulunması gereken emniyet ve haberleşme cihazlarının kullanımı” başlıklı 31 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir.

2- “Gemi yanaşma ve demirleme kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi,

“Kıyı tesislerince uyulacak kurallar ve alınacak tedbirler” başlıklı 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 3- “Gemi yanaşma ve demirleme kuralları” başlıklı 11 inci maddesine (ğ) bendi,

“Tankerler ile yakıt tanklarında sıcak/soğuk işlem yapılacak gemi ve deniz araçlarının bakım ve onarımı” başlıklı 33 üncü maddesine ikinci fıkra eklenmiştir.

4- Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan “İstanbul Liman Başkanlığı” başlıklı 1 inci maddesinin (B) bölümünün (f) fıkrası, “Marmaris Liman Başkanlığı” başlıklı 43 üncü maddesinin (C) bölümü ve “Alanya Liman Başkanlığı” başlıklı 44 üncü maddesinin (B) bölümünün (b) fıkrası ile Ek-2’sinde yer alan “Alanya Liman Başkanlığı Haritası” değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin 7 nci maddesi 1/1/2016 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgili Yönetmelik (2 Sayfa)