Sirküler:240/15                                                                                                              22.10.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: “Yurt Dışı Diğer Alanı Hakkında 2015/13 Sayılı Gümrük Genelgesi.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce, 12.10.2015 tarihinde, 2015/13 sayılı “Yurt Dışı Diğer” Alanı Hakkında Genelge yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelgede özetle,

  • BİLGE Sistemi detaylı beyan modülü üzerinde genel ve kalem ekranlarında bulunan finansal bilgilerde; “Fatura”, “Navlun”, “Sigorta” ve “Yurt Dışı Diğer” alanlarının mevcut bulunduğu;
  • BİLGE Sistemi detaylı beyan modülü üzerinde “Yurt Dışı Diğer” olarak tanımlanan alana girilecek verilerin etkin kullanılabilmesi amacıyla bu alanın,

– Komisyon ve Tellaliye,

– Demuraj giderleri,

– Royalti Lisans,

– Faiz Masrafları,

– Diğer

tanımları ile alt bölümlere ayrıldığı;

  • İthal eşyanın gümrük kıymetini düzenleyen 4458 sayılı Gümrük Kanununun 23-31 nci maddeleri ile Gümrük Yönetmeliği’nin 43-57 nci maddeleri ve bunlara ilişkin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca çıkarılan alt mevzuat düzenlemeleri kapsamında, gümrük kıymetine girmesi gereken masraf unsurlarının (fatura, navlun ve sigorta dışındakiler) yurt dışı diğer alanlarında beyan edilmesinin gerektiği
  • Belirtilen masraf unsurlarından herhangi birinin mevzuat gereği gümrük kıymetine değil de, ÖTV ve KDV matrahına girmesi gerektiği durumlarda bu masraf unsurunun yurtiçi diğer alanında beyan edilmeye devam edileceği belirtilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Genelge (2 Syf.)