Sirküler:24/14                                                                                                           21.01.2014

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının; Korsanlık/Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygun Eylemleriyle Mücadele Amacıyla Yürütülen Uluslararası Çabalara Destek Vermek Üzere, Gereği, Kapsamı, Zamanı ve Süresi Hükümetçe Belirlenecek Şekilde Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Görevlendirilmesi ve Bununla İlgili gerekli Düzenlemelerin Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10.02.2009 Tarihli ve 934 Sayılı Kararı’yla hükümete Verilen ve 02.02.2010, 07.02.2011, 25.01.2012 ve 05.02.2013tarihli 956, 984, 1008 ve 1031 Sayılı Kararları ile Birer Yıl Uzatılan İzin Süresinin Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca 10.02.2014 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Uzatılmasına Dair 16.01.2014 Tarih ve 1054 No’lu Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı”, 21 Ocak 2014 tarih ve 28889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: 16.01.2014 Tarih ve 1054 Nolu TBMM Kararı (1 Syf)