Sirküler: 243/14                                                                                                         31.07.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 17.07.2014 tarih ve 14207 sayılı, “RF/Tataristan Uluslar arası Yatırım Şirketinin Talebi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter Yrd.   

 

 

Eki: İlgi Yazı (2 Sayfa)