Sirküler: 245/14                                                                                                         31.07.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 21.07.2014 tarih ve 14483 sayılı, “Kazan’da Düzenlenecek        5. Euro-Asia Expo Sergisi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter Yrd.   

 

Eki: İlgi Yazı (1 Sayfa)