Sirküler: 249/15                                                                                                        04.11.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu  : Mersin Limanı Belediye Hudutları İçinde Sefer Yapan Motorların 31.10.2015-

  01.05.2016 Tarihleri Arasındaki Kış Tarifesi Hk.

 İlgi      : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığının  

  28.10.2015 tarih ve 3189 sayılı yazısı.   

 T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığından alınan ilgi yazı ile duyurulan, Mersin Limanı Belediye Hudutları İçinde Sefer Yapan Motorların 31.10.2015-01.05.2016 Tarihleri Arasındaki Kış Tarifesi ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

Eki : İlgi Yazı Örneği (2 Sayfa)