Sirküler:  249/16                                                                                                       08.09.2016

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu   :Konteyner ve Liman Takip Sistemine Düzenli Bilgi Akışının Sağlanması Hk.

 

İlgi      :(a) 25.04.2016 tarih ve 125/16 sayılı sirkülerimiz.

             (b) T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge

      Müdürlüğünün 07.09.2016 tarih ve 18629456 sayılı yazısı.

 23.02.2016 tarih ve 29633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin ve Geçici İthalat Sözleşmesinin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” doğrultusunda “Konteyner ve Liman Takip Sistemi”nin uygulamaya geçirileceği ve limana giriş çıkış yapan araç ve konteynerlere ait kayıt ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirileceği, sistemin sorunsuz işlemesini teminen Mersin Uluslararası Liman İşletmesi tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığına aktarılacak bilgilere ilave olarak özellikle ihracatçı, gümrük müşaviri, nakliyeci, acente ve beyan sahipleri tarafından Araç Plaka Bilgisi, Araç Dorse Bilgisi, Beyanname Var/Yok Bilgisi (İhracat/Transit/Antrepo Beyannamesi), Beyannamesi Var İse Beyannamenin Sayısı Ve Tarihi, İşlem Yapacağı Gümrük İdaresi (Mersin/Mersin Yolcu Salonu) bilgilerinin Liman İşletmesi Sistemine girilmesi gerektiği ilgi (a) sirkülerimiz ile daha önceden duyurulmuştur.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün ilgi (b) yazısı ile de, söz konusu sistemin 20.09.2016 tarihinden itibaren uygulamaya alınacağı ve limana giriş-çıkış yapan araç ve konteynerlere ait yukarıda belirtilen bilgilerin 20.09.2016 tarihinden önce veri olarak Liman İşletmesinin sistemine bildirilmesi ve Liman İşletmesi tarafından bu verilerin gümrük sistemine aktarılması gerektiği bildirilmektedir.

20.09.2016 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak Konteyner ve Liman Takip Sisteminin sorunsuz işleyebilmesini teminen, beyanname dolduran üyelerimizce, söz konusu tarihten önce limana giriş ve çıkış yapan araç ve konteynerlere ait belirtilen bilgilerin Liman İşletmesinin sistemine aktarılmasını rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki : İlgi (b) Yazı (2 Syf)