Sirküler: 250/15                                                                                                        04.11.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 28.10.2015 tarih ve 19861 sayılı, “1.Uluslararası Doğal Afetlerde Afet Yönetimi ve Güvenlik Konferansı ile Sergisi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

Eki : İlgi Yazı Örneği (1 Sayfa)