Sirküler:  250/16                                                                                                       07.09.2016

 

 

 

SÜRELİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu  : İthalat Tebliği (İthalat 2016/1)’ne İlişkin Görüş ve Öneri Talebi Hk.

 İlgi      : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 06.09.2016 tarih ve 16912 sayılı yazısı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan ilgi yazıda; eşyaların ülkemizde kullanılmış olarak ithalinin İthalat Rejimi Kararı’nın 2. ve 7. Maddeleri gereği Ekonomi Bakanlığının iznine tabi olduğu, bu izne ilişkin usul ve esasların 31.12.2015 tarih ve 29579 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İthalat Tebliği (2016/1)” ile düzenlendiği belirtilerek, 2017 yılına yönelik olarak İthalat Rejimi hazırlama çalışmalarına başlandığı ve bahsi geçen Tebliğin güncellenmesi ile ilgili olarak Tebliğ’de gündeme getirilebilecek değişiklik önerileri ve ilave edilebilecek diğer hususların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmesi istenilmektedir.

“Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı Tebliğ güncelleme çalışmaları kapsamında hazırlanacak görüş ve önerilerinizin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmek üzere, 22 Eylül 2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Mail: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter