Sirküler: 251/15                                                                                                        05.11.2015

 

 

ÖNEMLİDİR

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Mersin Gümrük Müdürlüğü İhracat İşlemleri Hk.

 İlgi :    T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Mersin Gümrük Müdürlüğü’nün,  16.10.2015

tarih ve 11102443 sayılı yazısı.

 

 Bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda, Mersin Gümrük Müdürlüğü ihracat işlemlerinde yaşanan sorunlar ve uygulama esasları belirtilmektedir.

Üyelerimizce ek yazıda belirtilen ihracat işlemlerine yönelik uygulama esaslarında gerekli ihtimamın gösterilmesi ile, uygulamaya yönelik olası öneri ve değerlendirmelerin Odamıza iletilmesini önemle rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

 

Eki : İlgi Yazı Örneği (4 Sayfa)