Sirküler: 255/15                                                                                                        11.11.2015

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım-Onarım Yönetmeliği” 7 Kasım 2015 tarih ve  29525 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Hükümleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanınca yürütülen bu Yönetmelik, denizde ve iç sularda seyir, can, mal ve çevre emniyeti ile güvenliğinin temini için, gemi ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım-onarımları esnasında uyulması gereken teknik nitelik ve yeterliklerinin denetim ve belgelendirilmesinde ilgili tarafların uyacakları usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin kapsamının düzenlendiği 2 nci maddesi gereği bu Yönetmelik hükümleri, yurt içinde veya serbest bölgelerde, inşa veya tadil edilecek ya da bakım ve onarımları yapılacak olan gemi ve su araçlarına uygulanır; askeri gemi ve su araçlarına uygulanmaz.

Bu Yönetmelik yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

Bilgilerinize rica ederiz.  

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

Eki: İlgili Yönetmelik (5 Sayfa)