Sirküler: 256/15                                                                                                        11.11.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 133)”, 11 Kasım 2015 tarih ve 29529 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Hükümleri Gümrük ve Ticaret Bakanınca yürütülen bu Tebliğ ile, 4/9/2012 tarihli ve 28401 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan ve düz camların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) AB menşeli olmayan ve 70.04 ile 70.05 tarife pozisyonlarında (alt pozisyonlar dahil, 7005.30.00.00.00 GTİP’i hariç) yer alan düz camın serbest dolaşıma giriş işlemleri, aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

 

Ekran Alıntısı

 

 

 

Bilgilerinize rica ederiz.  

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki: İlgili Tebliğ ( 1 Sayfa)