Sirküler:  257/16                                                                                                       22.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

09 Eylül 2016 tarih ve 29826 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  “Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

 

 

 

Eki : İlgi Yönetmelik (2 Syf)