Sirküler: 259/15                                                                                                        17.11.2015

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığı’nın, 12.11.2015 tarih ve 3339 sayılı, “Mersin Limanı Genişleme Projesi Kapsamında Yapılacak Tarama Faaliyeti”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki : İlgi Yazı Örneği (5 Sayfa)