Sirküler:  261/16                                                                                                       22.09.2016

 

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

21 Eylül 2016 tarih ve 29828 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  “Telsiz Operatör Yeterlikleri Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

 

Eki : İlgi Yönetmelik (2 Syf)