Sirküler: 26/14                                                                                                            21.01.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi :    (a) T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel  

      Müdürlüğü’nün, 13/01/2014 tarih ve 10 sayılı yazısı.

            (b) T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti                  Genel Müdürlüğü’nün, 20/01/2014 tarih ve 74 sayılı yazısı.

İlgi (a) yazıda, “1992 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile ilgili Uluslararası Sözleşme (CLC-92)”ye ilişkin mevcut “CLC 92 Sertifikasının Düzenlenmesine Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönerge” tadil edilmiş olup; yeni yönerge 19.12.2013 onay tarihi ve 1998 sayı numarası ile yayımlanmıştır.

Ayrıca, 12.12.2013 tarihinde ülkemiz açısından yürürlüğe giren “2001 Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşme (BUNKER-2001)” gereğince 1000 GT ve üzeri gemilere sözleşmede belirtilen bölgeler içinde meydana gelecek kirlenme zararlarının tazmini için verilecek olan BUNKER-2001 sertifikasının düzenlenmesi, bulundurulması ve denetimi ile ilgili usul ve esasları kapsayan yönergenin 19/12/2013 onay tarihi ve 1997 sayı numarası ile yayımlandığı bildirilmektedir.

Söz konusu yönerge metinleri ve ayrıntılı bilgi www.denizticareti.gov.tr adresinde “CLC ve BUNKER Uygulamaları” bölümünde yer almaktadır.

Anılan yönergelerin uygulamaları, yükümlülükleri ve beraberinde getirdiği yenilikler de dahil olmak üzere; uluslararası tazmin sistemi, CLC 92, FUND 92 ve BUNKER 2001 sözleşmeleri hususlarında;

CLC92, FUND, IOPC Semineri

Tarih 27 Ocak 2014 Yer: İstanbul Liman Başkanlığı Saat:13:30-16:00 Son Kayıt: 26 Ocak 2014 

BUNKER 2001 Semineri

Tarih 10 Şubat 2014 Yer: İMEAK Deniz Ticaret Odası Saat:13:30-16:00 Son Kayıt: 09 Şubat 2014 

düzenleneceği bildirilen İlgi (b) yazıda yazı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

Ek: İlgi (b) yazı (1 Sayfa)