Sirküler:  263/16                                                                                                       28.09.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu   : Denizyolu ile Taşınmak Üzere Yüklenecek Dolu Konteynerlerle İlgili Tartı

Bildirimi Hizmet Ücreti Alınamayacağı Hk.

 

İlgi      : 03.06.2016 tarih ve 159/16 sayılı, “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge (01.06.2016 tarihli Bakanlık Oluru ile yayımlanan)” konulu sirkülerimiz.

 

Bilindiği üzere, ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS)’nin VI.Bölüm A Kısmının 2. Kuralı gereğince gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanması uygulamasına 01 Temmuz 2016 tarihinden itibaren başlanmıştır.

 

01.07.2016 tarihinde başlayan uygulama sonrası bazı üyemiz firmalarca Doğrulanmış Brüt Ağırlık Bilgisinin Taşıyana İletilmesi Hizmeti karşılığı için ücret alınmaya başlandığı bilinmekte olup, ilgi sirkülerimiz ile yayımlanan Yönerge değişikliğinde (Yönerge  Md.5(17)); Yükleten veya temsilcisi tarafından dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlığına ilişkin taşıyanın temsilcisine (acenta/hat operatörü/taşıma işleri organizatörü) yapılan bildirimlerin, taşıyana yapılmış sayılacağı ve söz konusu kişilerin, bu bildirimlerin gemi kaptanına ve kıyı tesisine iletilmesinden sorumlu tutulacağı belirtilmekte olup, taşıyanın temsilcisi tarafından, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin taşıyana iletilmesi hizmetinden dolayı yükletene herhangi bir ücret rücu edilemeyeceği, hükme bağlanmıştır.

 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve 09.09.2016 tarihinde Bakanlık oluru ile web sayfalarında yeniden yayımlanan “Denizyolu ile Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge” ekte sunulmuştur.

 

Üyelerimiz ve yükleten taraflar arasında sorun yaşanmaması açısından; “Doğrulanmış Brüt Ağırlık Bilgisinin Taşıyana İletilmesi Hizmetinden Dolayı Yükletenden Ücret Alınmayacağı” hususunda bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki      :Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge