Sirküler:  265/15                                                                                                       25.11.2015

 

ACİL VE ÖNEMLİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu  : 26 Kasım 2015 Günü Odamızda Düzenlenecek Gemi Acenteliği Yenileme EğitimSemineri Hk.

 İlgi      : 5 Mart 2012 tarih ve 28224 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gemi Acenteleri Yönetmeliği” Hk.

Bilindiği üzere, ilgi Yönetmelik Md.4 (f) (l) gereğince “Liman, gümrük, sahil sağlık ve emniyet idareleri ile diğer kurum ve kuruluşlarda, acentelik işlemlerini yürüten” üyemiz gemi acentesi ilgililerinin Odamızca 5 gün süreli olarak açılan “Gemi Acenteliği Eğitim Seminerleri”ne katılarak 5 yıl süreli geçerli olan “Gemi Acentesi Personeli Tanıtım Kartı” almaları gerekmektedir.

Gemi Acentesi Personeli Tanıtım Kartı sahibi üyemiz firma ilgilisi kişiler, kartın geçerlilik tarihi olan 5 yıl dolmadan Odamızda bir gün süreli olarak Mersin’de yılda 2 kez açılan “Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri”ne katılmak zorundadırlar. Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Seminerine katılmayan kişilerin Tanıtım Kartları geçerliliğini yitirerek iptal edilmekte ve yeni kart alana kadar kart ilgilileri acenteliğe yönelik otoritelerde işlem yapamamaktadırlar.

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda üyemiz gemi acentesi firma bünyesinde Gemi Acentesi Personeli Tanıtım Kartı sahibi olan ve 5 yıllık geçerlilik süresi dolmaya yakın olan ilgililerin           26 Kasım 2015 Perşembe günü (17:00’dan itibaren) yapılacak Yenileme Eğitim Seminerine katılmak üzere ivedilikle Odamıza ekteki belgeler ile başvurmaları gerekmektedir.

Önemle gereğini rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki: Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri Başvuru Dilekçesi Örneği