Sirküler:  265/16                                                                                                       30.09.2016

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (NİHAİ KULLANIM) (SERİ NO: 1), 29 Eylül 2016 tarih ve 29842 sayılı resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğin amacı, nihai kullanıma tabi tutulacak eşyanın nihai kullanım uygulamasından yararlanmasına, nihai kullanım sürecinde denetlenmesine ve nihai kullanım nedeniyle alınan teminatların iade edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Bu Tebliğ, eşyanın nihai kullanım amacıyla serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması ve nihai kullanım izninin sona ermesine kadar olan işlemlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Bu Tebliğ hükümleri, Tebliğin yayımı tarihinden önce başlamış ancak henüz sonlandırılmamış olan nihai kullanım işlemleri için de uygulanır.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgili Tebliğ (2 Syf.)