Sirküler:  266/16                                                                                                       30.09.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ  (SERİ NO: 60), 29 Eylül 2016 tarih ve 29842 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğin amacı, 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer alan 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun uygulamasına yönelik düzenlemelere ilişkin açıklamaların yapılmasıdır.

Bu Tebliğ, Damga Vergisi Kanunu ve Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı tablolar ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 37 nci maddesinde 6728 sayılı Kanunla yapılan değişiklikleri kapsamaktadır.

Tebliğde yer alan Damga Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler ile, Nüshalarda damga vergisi uygulaması, Bir kağıtta birden fazla akit ve işlem bulunması, Azami tutardan vergi alınması uygulamasına yer verilmiştir.

Bu Tebliğ, 09/08/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgili Tebliğ (7 Syf.)