Sirküler:  268/16                                                                                                       30.09.2016

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 21 Eylül 2016 tarih ve 29834 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin ekinde yer alan Atık Yönetimi başlıklı Ek-1 ile Ek-2’nin 8 inci maddesi değiştirilmiş ve Ek-1 ile Ek-2’nin sonuna dipnotlar eklenmiştir.

Aynı Yönetmeliğin Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu başlıklı eki Ek-3B ile Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması Aşamasında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler başlıklı eki Ek-3C değiştirilmiştir.

Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgili Yönetmelik (24 Syf.)