Sirküler: 277/14                                                                                                           26.08.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Avrupa İş sağlığı ve Güvenliği İyi Uygulama Yarışması.

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 18.08.2014 tarih ve 15950 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan ve bir örneği ekte sunulan,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün yazısında;  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Avrupa, İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-OSHA) iş birliğinde 2014-2015 yıllarında ülkemizde “Sağlıklı İşyeri Stresi Yönetir” konu başlıklı kampanya yürütüleceği, bu kampanya çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetler kapsamında iş yerlerinde iyi uygulamaların özendirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla “Avrupa İyi Uygulama Ödülleri Yarışması” düzenleneceği bildirilmektedir.

Bu yarışmaya aday gösterilecek iş yerinde stres ve psiko-sosyal risklerin başarıyla yönetilmesine yönelik eğitim, yaklaşım, uygulama örneklerinden en iyi ikisi seçilip ülkemizi temsilen EU-OSHA’ya gönderilecektir. Bu bağlamda üyelerimizden şirketlerinde böyle bir çalışmanın olması halinde en geç 5 Eylül 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar, Odamız e-posta (mersindto@mdto.org, mboga@mdto.org) adreslerine bildirmelerini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

Ekler:

Ek-1. İlgi Yazı (1 Sayfa)

Ek-2. Başvuru Formu ve Açıklamalar (4 Sayfa)

 

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için Odamız personeli

Meryem Boğa ile iletişim kurabilirsiniz.

Telefon : 3277000 dahili 139

E-Posta:  mboga@mdto.org