Sirküler:  279/15                                                                                                         16.12.2015

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 07.12.2015 tarih ve 22611 Sayılı yazısı.

İlgi yazıda, İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince, Birliğin de üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan Komisyonun, 12-13 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantısında komisyonun çalışmalarının hızlı, etkin ve verimli sürdürülebilmesini sağlamak amacıyla “İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü” imzalandığı hususunda oda ve borsalarımıza bilgi verildiği bildirilmektedir.

Anılan prosedür gereğince, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itirazi taleplerden en geç Komisyon toplanmadan 30 gün öncesine kadar gönderilen ve Bakanlığın evrak biriminde kayda alınmış başvurular toplantı gündemine alınacağı,  itiraz taleplerinin 19-20 Ocak 2016 tarihlerinde toplanacak olan Komisyonun gündemine alınabilmesi için İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne uygun doldurulmuş Tehlike Sınıfı Değişikliğine ilişkin Başvuru Formunun en geç 18 Aralık 2015 tarihine kadar Birlik aracılığı ile iletilmesi gerekktiği ve  Prosedür gereğince daha önce gerçekleştirilmiş komisyon toplantısında gündeme alınmış ve değerlendirilerek karara bağlanmış faaliyetlerle ilgili kodlara ilişkin itirazlar komisyon gündemine alınmayacağı  bildirilen bu kodlar ekli listede yer almaktadır.

Ayrıntılı bilgiye ve Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu’na www.tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar adresinden ulaşılabilecek olup, konuya ilişkin itirazların Odalar Birliği’ne iletilmesi gerekmektedir.

 Bilgilerinize rica ederiz.

 

 Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter   

 

 

Eki: İlgi Yazı Eki (Geçmiş Komisyon Toplantılarında Gündeme Alınmış Kodlar) (5 Sayfa)