Sirküler:  282/15                                                                                                          17.12.2015

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 26.11.2015 tarih ve 21816 sayılı, “TİSA Tarafı Ülkelerin Pazarlarına Girişte veya Piyasada Faaliyet Gösterirken Karşılaştıkları Engellere İlişkin Soru Formu”nu konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Ek yazıda bahsi geçen formun doldurularak Birliğe (ece.algul@tobb.org.tr) ve Odamıza (yaziisleri@mdto.org)  gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı (2 Syf)