Sirküler: 284/14                                                                                                                                                                                                  29.08.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu:  2004 Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşme.

8/4/2014 tarihli ve 6531 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan “2004 Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşme” ye ilişik çekince ile birlikte katılmamız; Dışişleri Bakanlığının 19/6/2014 tarihli ve 6580871 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3üncü maddesine göre, 21/7/2014 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılmış ve 28 Ağustos 2014 tarih ve 29102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Sözleşmeye http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/  08/20140828.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140828.htmadresinden

ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter