Sirküler: 285/14                                                                                                                                                                                              29.08.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 27.08.2014 tarih ve 16455 sayılı “Eximbank Reeskont TL Kredilerinde Faize İlişkin Düzenlemeleri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı (2 Sayfa)