Sirküler:  285/16                                                                                                       12.10.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin 07.10.2016 tarih ve 2354 sayılı, “Yeniden Düzenlenen Doğrulanmış Brüt Ağırlıkların Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge Uygulamalarına İlişkin Bilgilendirme”yi konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

Eki: İlgi Yazı (1 Syf.)