Sirküler: 287/13                                                                                                   13.06.2013

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodunun Türk Bayraklı Gemilere ve İşletmecilerine Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ”, 12 Haziran 2013 tarih ve 28675sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmelik ile, 27/10/2009 tarihli ve 27389 sayılı Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodunun Türk Bayraklı Gemilere ve İşletmecilerine Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin “Kapsam” başlıklı,

Kapsam

Madde 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Uluslararası sefer yapan Türk bayraklı yüksek süratli yolcu gemileri dâhil tüm yolcu gemilerini,

b) Uluslararası sefer yapan Türk bayraklı beş yüz Groston ve üzeri tonajdaki; yüksek süratli yük gemileri dâhil petrol tankerleri, kimyasal tankerler, gaz taşıyıcılar, dökme yük gemileri ve diğer tüm yük gemilerini,

c) Uluslararası sefer yapan Türk bayraklı beş yüz Groston ve üzeri tonajdaki hareketli açık deniz sondaj ünitesi cinsinden olan deniz araçlarını,

ç) Ulusal sefer yapan hat iznine sahip yolcu gemilerini,

d) Bu gemilerin işletmecileri, atanmış kişileri, yetkilendirilmiş kuruluşları ve bu Yönetmelikle kendilerine yetki, görev ve sorumluluk verilmiş diğer kurum ve kuruluşlar ile ilgili iş ve işlemleri

kapsar.

(2) Türk Silahlı Kuvvetlerinin gemileri, ticari maksat ile kullanılmayan devlet gemileri ve balıkçı gemileri ile ilgili iş ve işlemleri kapsamaz.”

şeklindeki 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere (d) bendi ilave edilmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“d) Ulusal sefer yapan petrol tankerleri, kimyasal tankerler ve gaz taşıyıcılarını,”

Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

Eki: İlgili Yönetmelik (12 Haziran 2013 tarih ve 28675sayılı Resmi Gazete) (1 Sayfa)