Sirküler: 288/14                                                                                                                                                                                                    02.09.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 29.08.2014 tarih ve 16605 sayılı “Hazar Denizi Bölgesinde Turizmin Geliştirilmesi 1. Uluslararası Forumu”nu konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı (1 Sayfa)