Sirküler: 289/13                                                                                                   14.06.2013

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 05/06/2013 tarih ve 13069 sayılı, “TUBİTAK ve İtalya Araştırma Konseyi’nin Araştırma Projeleri Desteklemeleri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı (1 Sayfa)