Sirküler: 289/14                                                                                                                                                                                         02.09.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 29.08.2014 tarih ve 16587 sayılı “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Yapılan Önemli Değişiklikleri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı (1 Sayfa)